1. 1.
    fat free mass index (ffmi) body mass index'e (bmi) benzer şekilde hesaplanan bir indextir. bedende yağsız kitlenin (kg) boyun karesine (m^2) oranıdır. kas inşâsına yönelik bir çalışması olmayan normal insanlarda bu oran sıklıkla 15-20 arası seyreder. 20-25 arası, genellikle vücut geliştirme ve yakın sporlarla en azından birkaç yıl düzenli olarak uğraşmış insanların elde edeceği orandır. 25'ten sonrasına erişim, kas gelişimine dâir anabolik ilaçlara girişilmiyorsa, gitgide zorlaşır.
    2 ... ersozmd