1. 1.
    ne dediği anlaşılmayan tiptir.
    ... erectof