1. 1.
    sözlükte devamlı gördüğüm ve hayretler içinde izlediğim şey.

    insanların tek bir kavram altında birleşerek, barış içinde yaşamasını öngören, bilimsel ve akılcı ilerlemeyi savunan bu ileri fikir; kavga, dövüşle; cehaletle, cinayetle karıştırılarak karalanmaya çalışılıyor. hele hele azınlık milliyetçiliği ile ve islamla ilişkilendirenler var ki evlere şenlik.

    faşizm, ata kültünün bize çizdiği çerçevesi içerisinde birleştirici olarak, topraklarımız içinde yaşayan soydaşlarımızın refahını sağlamak için elimizden geldiğince çalışmaktır. hala bunun nesini karalamaya çalışıyor insanlar anlamıyorum. mhp'lilerin bile faşizme karşı olduklarını düşünürseniz, olayın vehameti ve ne kadar ileri bir düşüncenin karalandığı anlaşılacaktır. sosyal refah devletini korporatizm aracılığı ile savunan faşizme, mhpliler serbest piyasa ekonomisi ve bireyciliği savunduklarından karşılar ki, kapitalizm ile bu kadar kol kola olan bir ulus bilinci düşünülemez.

    hepimiz bölücülük karşıtıyız, hepimiz vatanımızı seviyoruz; hala bu imtina neden?
    -5 ... ferayebend