1. 1.
    birader: brother ( kardeş)

    sitare: star (yıldız)
    ... seruven44