1. 1.
    Sktir git aq stoacısı.
    ... beyinkundakcisi
  2. 2.
    bu tavır tamamen makyavelist bir tavır. oportünist, her devrin adamları sizi. tüm makyavelistler de defolsun. machiavelli'nin de medici'nin de aq.
    ... the adamin biri