1. 1.
    filozof gilles deleuze'nin Üstünde durduğu fark metafiziğinin felsefe tarihinin süregelen varsayımlarıyla olan ilişkisini tartıştığı (1968) tarihli yapıtı.

    (bkz: fark felsefesi)
    1 ... cikita muz teoremi