1. 1.
    Aksini iddia eden ise fedöcüdür.
    1 ... ride the lightning