1. 1.
    Tehlike ve hazzı aynı anda yaşamakla sonuçlanır.
    -1 ... yahigewrovski