1. 1.
    sosyolojik bir realite. bir insan bir takımın onbirini ezbere sayabiliyorsa nohut tanesi kadar beyni yoktur.
    ... david addison