1. 1.
    yalnız erkek üreme organını tatmin etmek amacıyla girilen ilişki türü.

    buna sadece penis demeyelim de biz erkeklerin hüküm sürdüğümüz, dikta sahibi olduğumuz ilişkiler için geçerli bir tanımdır diyelim.
    ... olrica yue