1. 1.
    dünyanın ne kadar adaletsiz bir yer olduğunu öğretir.
    2 ... fortuna favet fortibus