1. 1.
    Bu opera mini' nin amına koymaya sevkeden eksik açılan başlık.
    ... ezgi35