1. 1.
  "god mode on.

  -faizleri düşür.
  -kütleçekimi kanununu kaldır.

  işlem başarıyla aktifleştirildi.

  god mode off. " şeklinde özetlenebilecek neredeyse özdeş bir karşılaştırmadır. aklınızı yitirdiğiniz gün sırf siz istediğiniz için teknolojik ürün fiyatlarını belirleyen küresel firmaların, serbest piyasa düzeninin, gelişmiş ülkelerin; kütleçekim yasasının değişeceği ihtimaline doğruluk payı verip batık yatırım yapabilirsiniz.
  ... kiraathane keki