1. 1.
    uktecinin notu: fail-i mechul
    ukteyi veren: eurasian

    suçu işleyen kişinin bilinmesi ve ima edilmesi durumudur.
    2 -1 ... ngark