1. 1.
    entellere has yavşaklıktır. her özel günde olur bu.
    1 ... banabakinlan