1. 1.
    Çalışmak.
    "Destek hizmetlerimiz; haftanın yedi günü, yirmi saat faaliyet gösteriyor."
    "Sabahtan beri oturuyorsunuz, bir faaliyet göstermiyorsunuz."
    -1 ... nevilevile