1. 1.
    kişi hak ve özgürlüklerine düşman oldukları ve baskı yönetimleri yarattıkları içindir.
    2 ... sweetmandarine
  2. 2.
    Temel olarak faşizm, ulusçu sosyal devlet anlayışına, sosyalizm uluslararası devlet anlayışına sahiptir. ikisinin de temel sorunu güçler ayrılığını, dolayısıyla erkin gücünü yeterince iyi tespit edememekten gelir. Hakim sınıf, fazla güçlü bir koltuğa sahip olduğundan sorun kaçınılmazdır. Dolayısıyla yaşanmış örnekler iki siyasi tutum için de çekince yaratır.
    1 ... akheramosis