1. 1.
  Faşizm'in ilgi çekici olduğunu düşünenlerin, bu ideolojiyi, gerçek anlamından uzak, tamamen kullanımına özgü bir boşluk durumundan faydalandığını düşünüyorum.

  Tarih boyunca Faşizmin ilgi çekici bir ideoloji olduğunu gözlemliyorum. Özellikle genç kuşaklar bu ideoloji çok rahat benimsiyorlar. Gördüğümden bahsediyorum. Ayrıca Türk gençlerini baz aldım.

  Rajneesh, Faşizmin bireysel özgürlükten ve bireysel sorumluluktan bir kaçış yolu olduğunu söyler. Sorumluluğun yükü bireyden alınmıştır; sorumlu toplum olmuştur. Bir şey yolunda gitmediğinde her zaman devleti, düzeni suçlayabilirsiniz. insan toplumsal yapının bir parçası haline gelir. Faşizm zararlıdır çünkü faşizm, bireysel özgürlüğü reddetmekle insan evrimini de reddetmiş olur. Bu, evrimin sunduğu en büyük olasılığın, insanın tam değişimi fırsatının kaçırılmasıdır. Böyle olduğunda en yükseği başarma olasılığı yok edilir. Gerilersiniz, yeniden hayvanlar gibi olursunuz. Burada demek istediğim, Bilinçsiz evrimin son ürününe dönüşürsünüz. Bu durumda bilinçli bir evrim geçerliliğini kaybeder.
  1 ... bay josef k
 2. 2.
  Musolini'yle başlayıp Hitler'le zirveye ulaşan bir akımdır. Toplumun bütün kurumlarını ve doğal olarak insanlarını kendi felsefesine uygun hale getirmek en büyük amacıdır. Genellikle karizmatik liderler üzerinden ilerler. Bence bir akrebe benzer. Sokacak birşey kalmadığında kendini sokar. Nitekim tarihteki örnekleri de bunu gösteriyor. "Ben" yerine "Sen" dilini kullandıklarından dolayı sürekli bir gerginlik ve düşman arama durumu yaşanır. Mesela Musolini'de koministler ve liberaller, Hitler'de yahudiler...
  1 ... my name is nobody
 3. 3.
  mühim bir hatırlatma ve eleştiri.
  ... usualsuspects
 4. 4.
  kültürümüzde "birey" kavramı olmadığı,
  "özgürlüğün" düşman işgali altında olmamak, olarak anlaşılması nedeniyle,
  batı bağlamında son derece geçerli olan bu analizin, kendimizi anlamada yetersiz kalacağı gerçeğidir.
  ... monk of monkmountain