1. 1.
  Uzun araştırmalarım sonucu cevabını uludağ sözlük sayfalarında bulamadığım sorudur. Lakin herkesin ülkesini sevdiğini birazcık belli edene birazcık hümanist uzay danası olması sebebi, biraz karı kız kaldırma amacıyla solcu gözükebilmek için, hakaret etmek amacıyla küfür eder gibi söylediği kelime faşisttir...

  Faşist nedir?

  sözlükte her söyleyenine sorduğumda karşılaştığım cevaplar şu şekildedir...

  --spoiler--
  farklı görüşe tahammül edememek, tek tip insan oluşturmaya çalışmak ve fiziksel şiddetle tepki göstermek orta çağ zihniyetidir, faşistliktir. bunu eyleme döken, buna destek olan ve şiddeti mazur göstermek için götünden terler akan herkes faşisttir.
  --spoiler--

  --spoiler--
  Düşündüm de valla bilmiyorum.
  --spoiler--

  --spoiler--
  aç sözlüğü bak. benmi öğreticem faşistin anlamını.
  --spoiler--

  Sen önce soru eki olan mi'nin ayrı yazıldığını öğren de bana faşistin ne olduğunu sonra öğretirsin demek istedim. Sustum.

  faşist'in ne olduğu faşist başlığı altında herkesin kendine göre tanımlarda üç beş kere yazılmıştır. En doğrusu turcoman isimli kardeşimin tanımıdır...

  (#1701169)

  --spoiler--
  "faşist" demek bir devrin italyan milliyetçisi demektir. italyanca "facio" kelimesinden doğan bu sıfat, musolini'nin italyan milliyetçi partisi mensuplarına alem olmuş, italyan milliyetçiliğine de "faşizm" denmişti. milliyetçiliğin milletleri sardığı sırada hepsi ayrı ayrı adlar almış; almanlar "nazi" (nasyonal sosyalist'ten kısaltma), ispanyollar "falanjist", belçikalılar "reksist", romenler "gardist" kelimesini kullanmıştı. bu disiplinli ve komünist düşmanı milliyetçilik ilk önce italya'da çıktığı için hepsine birden "faşizm" demek âdet olmuştu.

  faşizm ve komünizm aşağı yukarı aynı yıllarda italya ve rusya'da iktidara geldiğinden komünistler, kendi düşmanlarına, bütün milliyetçilere ve giderek komünist olmayan herkese faşist demeye başlamışlardı.

  basit ve iptidâî komünist zihniyeti beş on kelimenin tutsağı hâline geldiği ve çapraşık meseleleri kavrayamayıp onları yavanlaştırdığı için dünyayı komünist ve faşistlerden mürekkep iki grup hâlinde görüyordu.

  bizde de 1970'lerdeki olaylar, komünistlerin kendilerinden olmayan herkese faşist dediğini bir kere daha ortaya koymuştur. yani türkiye'de komünistlerin faşist dediği, komünizm karşısında olan kimseler, özellikle türk milliyetçileridir.

  türkiye'de komünistler vardır. gizli bir komünist partisi de 1920'den beri daima mevcut olmuştur. fakat türkiye'de faşist olmadığı gibi açık veya gizli bir faşist partisi de yoktur.

  komünistler milliyeti inkâr ettikleri için dünyadaki bütün komünist partileri dost ve müttefiktir. halbuki her milliyetçilik başka milliyetçiliklerin aleyhinde olduğundan komünistlerin topyekûn faşist diye adlandırdığı ayrı milletlerin milliyetçileri birbirinin düşmanı veya zıddıdır.

  ismet inönü, mahut zihniyetiyle bunları zamanın cumhurbaşkanı cevdet sunay'a şikâyet ederken sunay paşa sâbık millî şefe tarihî cevabını vererek onu susturmuştu.

  şimdi gazete havadislerinden öğreniyoruz ki küçük bozkurtlardan biri, 16 yaşındaki necati kaya, göğsünde bozkurtlu rozet olduğu için okul müdürü tarafından yüzüne sert bir cisimle vurularak komaya girmiş ve kurtarılamayarak ölmüştür. bu kahraman (!) okul müdürü için ne söylense, ne kadar övülse azdır. kine bakınız ki daha 16 yaşında bulunan körpe bir çocuğa elle değil de sert bir şeyle vuruyor, bunu da o çocuk göğsünde millî sembol olan bozkurtu taşıdığı için yapıyor.

  bu cinayetten birkaç gün önce bir bakanın okullardaki faşistleri yumuşaklıkla yola getireceklerini söylemesi şaşırtıcı olmaktan da daha ileri bir şeydi. bu faşistler kimlerdi? varsa, adlarını söylemek devlet sırlarını açığa vurmak olmayacağı için hiç olmazsa bir tek isim vermesi gerekmez miydi?

  millî sembol düşmanlığı, milliyet düşmanlığı, milliyetçi düşmanlığı, millet düşmanlığı acaba nerelere kadar yürüyecek? onlara şairin şu beytini hatırlatacağız:

  bu kavmın titre makrûn-ı adâlet intikamından;
  kılıçlar çıkmasın bir kerre pür-satvet niyâmından.

  (bu kavmın, adaletin yanında olan intikâmından titre. kılıçlar kahredici olarak bir kere kınından çıkmaya görsün.)

  bozkurt'tan çakallar, köpekler ve tilkiler korkar. kendi mefâhirine düşman olanın bu âdi hayvanlardan ne farkı olabilir ki?..
  --spoiler--

  Yalnız şuraya dikkat. (1)

  --spoiler--
  komünistler milliyeti inkâr ettikleri için dünyadaki bütün komünist partileri dost ve müttefiktir. halbuki her milliyetçilik başka milliyetçiliklerin aleyhinde olduğundan komünistlerin topyekûn faşist diye adlandırdığı ayrı milletlerin milliyetçileri birbirinin düşmanı veya zıddıdır.
  --spoiler--

  1. ve 2. dünya savaşı arasında sadece 2 güç vardır.

  1.si sovyet rusya...

  2.si faşist italya...

  komünizmin karşısında faşizm vardır. ve o kavramı beyinlerinize zillet eden komünistlerin, kendileri dışında kalan her şeye propaganda amacıyla faşist yaftasını vurmasının arasından tam 70 yıl geçti. (2)

  Bugün tatlı su solcularının kavram kargaşası yaratmasının temelinde,

  milliyet kavramının, bünyesi için bir kişinin vücuduna bağlı olan bomba ne ise o olan sovyetlerin kendi dışında kalan her şeye faşist damgasını vurması yatar...

  Sizler propaganda insanlarısınız. Bünyeleriniz karı kız kaldırmak için gittiği derneklerde ağa babalarınızın telkinleriyle yıkanmış 1 gram beyin soğanından ibarettir.

  Siz bu propagandayı her zaman yaparken faşistin tanımını çektiğiniz kavramın canlı bir temsilcisi olduğunuzun bile farkında değilsiniz. Siz acıyamıyorum bile.
  8 -1 ... nukleerbasliklierkek
  #7813472 :)
 2. 2.
  (bkz: faşist olduğunu sözlükte anlayan yazarlar)
  -5 ... usualsuspects
  #7813485 :)
 3. 3.
  (bkz: puşt gibin ibne gibin bi şey)
  ... the joker
  #7813487 :)