1. 1.
    sağ yumruk veya sol yumruğun yukarıya kaldırılması, çeşitli parmak kobinasyonlarıyla ideolojik ifade edilme biçimi, ateist veya dindarıyla söylenen ve istenen daha iyi yaşamak, geleceğe umutla bakabilmeyi istemekse bu neyin kavgası sorusuna cevap aramaya çalışmaktır.
    1 ... tuzak815