1. 1.
  frankfurt okulu temsilcilerinden thedor adorno ve arkadaşlarının geliştirdiği; otoriteryen kişilik düzeyini ve kişideki faşist eğilimleri belirlemeye yönelik 1950 yılında geliştirilen bir ölçektir. dokuz boyutu vardır.

  * gelenekçilik (konvansiyonalizm): geleneksel orta sınıf değerlerine olan katı bağlılık.

  * otoriteryen boyun eğme: ait olunan grubun idealize edilmiş ahlaki otoritelerine yönelik, sorgulayıcı, boyun eğici tutum.

  * otoriteryen saldırganlık: geleneksel değerleri çiğneyenleri ya da çiğnemek isteyenleri yakalamak için tetikte olma, onları kınama,reddetme ve cezalandırma eğilimi.

  * öznelci bakış karşıtlığı: öznel, yaratıcı, esnek düşünmeye karşı olma.

  * boş inançlı ve kalıpyargılı olma: bireyin, kaderinin mistik olarak belirlendiğine dair inançlara sahip ve katı kategorilerle düşünme eğiliminde olması.

  * güç ve sertlik : olayları ve olguları sürekli baskı-boyun eğme, güçlü-zayıf, lider-takipçi boyutları ile düşünmek ve kaygı duymak, güçlü kişilerle özdeşleşme, dayanıklılık ve sertlik konusunda abartılı bir iddia sahibi olma.

  * yıkıcılık ve sinisizm: diğer adıyla olumsuzculuk. gelenekleşmiş bir düşmanlık. insanları yerme ve onlara iftira atma.

  * yansıtma eğilimi: dünyada olan bitenin vahşi ve tehlikeli olduğuna inanmaya yatkınlık, bilinçaltı çatışmaları dışarı yansıtma.

  * cinsellik: cinsellikle ilgili faaliyetlere yönelik abartılı ilgi.

  adorno ve arkadaşları; özellikle ilk üç boyutunun çok önemli olduğunu düşündüğü bu ölçeğe göre otoriteryen kişiliğin kökeninin; freudiyen psikoloji kapsamında, acımasız çocukluk deneyimlerine dayandığını ileri sürmüşlerdir.
  16 ... fikrimin ince gulu