1. .
    trakya'da, herhangi bir eşya için kullanılan ve "şey" anlamına gelen kelime. dikkat edilmesi gereken nokta, eşyalar için kullanılıyor olması. kulaklık, kalem, şişe, sıra, kapı, baca...

    bir de satrançta şaha "kudretli fıska" diyen birini duyduysanız bilin ki trakyalıdır.
    ... der meister