1. 1.
    elazığ ağzında boş konuşan, geveze, şimarık anlamlarında kullanılır.
    1 ... machados