1. 1.
    Çok fakir, düşkün, zavallı olmak. evet.
    ... nevilevile