1. 1.
    Ahmet Adnan Saygun'nun çok sevdiğim makalesinden bir parça;

    ''ilk insanın, aynı anda birçok yerlerde birden ortaya çıkmış olması gereken bu ilk insanın nasıl şarkı söylediğini kim bize açıklayabilir? Eski kavimlerin musikisi üzerine hiç bir şey bilmediğimize göre, musikinin başlangıcı üzerine, ister istemez sonradan edinilme ve yetersiz bilgilere dayanarak yürüttüğümüz yargıların kesinlikle doğru olduğunu nasıl ileri sürebiliriz? Tarih öncesi şöyle dursun, günümüzde bile etnomüzikolojinin girmediği çok geniş alanlar bulunduğu gerçek değil midir?"
    6 ... notaiscisi