1. 1.
    bir müslü'manın en temel görevi olan hede.
    ... expected1