1. 1.
    EylemsiZlik düşüncesini eyleme geçirme kararı.
    1 ... judas