1. 1.
    dhkp c yanlısı kurtuluş dergisinde eskiden yer alan bir bölüm. işe çıkan militanların içine düştüğü durumları anlatırdı. örgüt üyeleri kadar polisler de feyz alırdı. (bkz: dhkpc li milislerin komedi sayılacak eylemleri)
    -1 ... david addison