1. 1.
    Hemen hemen her heykelde gözler önüne serilen durumdur. O zamanlardan kalan bir modaymış demek ki.
    ... derwish dede