1. 1.
  Bu hadiseyi neden açtım.Çünkü hiç cin görenimiz yok.Cinlerin sanıldığı gibi bu dünyadan olmadıkları aslında samanyolu galaksisi ve diğer galaksilerde yaşan varlıklar olması ihtimalin'den dolayı Allah kuranda şöyle bahsetmiştir.

  (Cinler, dediler ki): “Biz göğe dokunduk, onu kuvvetli bekçiler ve alevlerle dolu bulduk. Doğrusu biz göğün bazı mevkilerinde dinlemek için otururduk. Fakat şimdi her kim dinleyecek olursa kendisini gözetleyen parlak bir alev buluyor.”CiNN-8

  Sanıldığı gibi kuran bir arap masalı değil.Cinler yani yalın ateşden yaratılmış bu varlıklar UFO'lar olabilir.bu yaratıklar paralel boyutlara ulaşabilen insan üstü teknolojiye sahip varlıklardır.Kuranda ise sadece 2 varlıktan bahsedilmiş ''ey insanlar ve cinler''.bundan mütevellit yakında UFO'larla karşılaşacağımız bu varlıklar cinlerdir.

  Burada ''gök''

  ''içinde gökcisimlerinin bulunduğu, dolaştığı sonsuz boşluk, uzay.''

  demektir.
  1 ... kutsal zebani