evrimin vücudumuzda bıraktığı izler başlığına bugün entry girilmemiş.