1. 1.
    Bir cehalettir. Dünyanın dönmesi nasıl kesin bir bilimsel gerçek ise evrim de o kadar kesindir.
    -1 ... otoriter faso kemalist