1. 1.
    aslinda cok ise yarardi. solcu ateyizlerde ses yok.
    ... erectof