1. 0.
    Tebrik edilesidir.
    ... abdullahyuksel