1. 1.
    katıldığım isim önerisidir. Uçağa giriş kısmında da nuru ziya yazmalıdır.
    1 ... lord marcus amoralist primses