1. 1.
    bir dinamiğin ortamdaki birçok parametre ile belirlenmesi ve bu parametrelerin hesaplanamayacak kadar fazla olması sonucunda her girdinin aslında bir çıktı olduğu mantığına dayanan kaos kuramına dayanan sonuç.
    1 ... pskus