1. 1.
    ondan güzel şey mi var?
    ... eseklikarinca