1. 1.
  bir evliliğin bitmesine, yani boşanmaya kesin sebeptir. halk arasında şiddetli geçimsizlik olarak bilinir.
  1 ... why you wanna trip on me
 2. 2.
  evliliğe "desti izdivaç"ta başlamak yeterli bir sebeptir. sarsılmış temele evlilik kurarsınız, daha sonra ekstradan bir daha sarsılmasına gerek yoktur.

  bu çiftlerin arasında tartışma şöyle cereyan edebilir;

  - ulan kocasızlıktan televizyonlara çıkmıştın, esra bana koca bul diye höykürüyordun...
  + o zaman ne diye talip oldun bana? haa tabii, şu tipini gören kimse evet demezdi sana da ben eşşeklik ettim işte...
  - asıl o eşşekliği ben ettim... ayaklarımla geldim sana talip oldum... ah kafam ah!
  2 ... filozofil
 3. 3.
  ilk hayal kırıklıkları, inancının azaldığı artık iki tarafdanda şüphe duymaya başladığının resmi eylemidir, ilk sarsıntıyı yaşadık yıkılmadık ama ikincisinde ayakta tutmaya takatin kalmaz.
  ... grss
 4. 4.
  madde 166.- evlilik birliği, ortak hayatı sürdürmeleri kendilerinden beklenmeyecek derecede temelinden sarsılmış olursa, eşlerden her biri boşanma davası açabilir.
  yukarıdaki fıkrada belirtilen hâllerde, davacının kusuru daha ağır ise, davalının açılan davaya itiraz hakkı vardır. bununla beraber bu itiraz, hakkın kötüye kullanılması niteliğinde ise ve evlilik birliğinin devamında davalı ve çocuklar bakımından korunmaya değer bir yarar kalmamışsa boşanmaya karar verilebilir.
  evlilik en az bir yıl sürmüş ise, eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi hâlinde, evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır. bu hâlde boşanma kararı verilebilmesi için, hâkimin tarafları bizzat dinleyerek iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi ve boşanmanın malî sonuçları ile çocukların durumu hususunda taraflarca kabul edilecek düzenlemeyi uygun bulması şarttır. hâkim, tarafların ve çocukların menfaatlerini göz önünde tutarak bu anlaşmada gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir. bu değişikliklerin taraflarca da kabulü hâlinde boşanmaya hükmolunur. bu hâlde tarafların ikrarlarının hâkimi bağlamayacağı hükmü uygulanmaz.
  boşanma sebeplerinden herhangi biriyle açılmış bulunan davanın reddine karar verilmesi ve bu kararın kesinleştiği tarihten başlayarak üç yıl geçmesi hâlinde, her ne sebeple olursa olsun ortak hayat yeniden kurulamamışsa evlilik birliği temelden sarsılmış sayılır ve eşlerden birinin istemi üzerine boşanmaya karar verilir.
  1 ... edmonddantes
 5. 5.
  sevgi ve aşkla başlamayan evliliklerin bir süre sonra alacağı şekildir.

  evlilik içinde bu bağ oluşursa ne ala, yok oluşmazsa zorla zorla bir yere kadar gider.
  1 ... system error
 6. 6.
  çok önemli bir kanun maddesi ve boşanma sebebidir. önünüze gelen pratiklerdeki birçok soruyu bu boşanma sebebiyle yani maddeyle açıklayabilirsiniz. ilk bakışta biraz uzun gibi görünse de neredeyse her cümlesi ayrı önemlidir ve ezberlemeniz oldukça işinize yarayacaktır. içinde anlaşmalı boşanmaya dair hükümler de yer alır. dediğim gibi, boşanmaya dair en kapsamlı ve en önemli maddelerdendir.
  1 ... otokontrol
 7. 7.
  genel boşanma nedenlerindendir. medeni kanun madde 166.
  3 -1 ... medeni kanun
 8. 8.
  bu boşanma sebebi mutlak değildir. yani hakim sırf evlilik birliği temelinden sarsıldı dediğin için boşanma kararı vermek zorunda değildir. bunun için kudretli delillere ihtiyaç vardır. hem evliliği bu hale getiren şeyler bir anda da olmayabilir zaman içerisinde gerçekleşen bir takım olaylar nedeniyle de bu boşanma sebebine başvurulabilir.
  1 ... jajaburdabak
 9. 9.
  genellikle güven sasıcı olaylar sonucu olur. bir kez sarsıldımmı tekrar toplamak zordur.
  ... saxsedos
 10. 10.
  evlilik birliğinin taraflarca devamının mümkün olmayacak derecede sarsılması, şiddetli geçimsizlik halinde ortaya çıkar. çekişmeli boşanmada, yargılama sonucunda hakim bu kanıya varırsa, boşanma kararı verilir. ayrıca, evliliğin en az bir yıldır sürmesi ve tarafların anlaşarak boşanma başvurusunda bulunmaları ve hakimin önünde bu iradelerinin birleşmesi halinde, evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı varsayılır ve boşanmaya karar verilir. (bkz: anlaşmalı boşanma)
  1 ... zarbut