1. 1.
    anaların doğurduğu yiğitler ve yiğitlerin koynuna alacakları kızlar: işte budur.
    ... monk of monkmountain