1. 1.
  evlenmeyeni yarım müslüman olarak atfeden müslüman sözü. ben de bu söze karşılık yine müslümanların kullandığı kalıplarla cevap vereceğim.
  dinde zorlama yoktur.
  bir müslüman diğer bir müslümanın imanını sorgulayamaz.
  islam dininde esas olan Allaha imandır.
  yani anlaşılacağı üzere kişinin imanı evlenip bir kadınla beraber olup aile kurmaktan ibaret değildir, böyle bir dayatmanın amacı ancak kontrolsüz nüfus artışıdır.
  1 ... ay ve gece