1. 1.
    yeni toplum baskısının ifade şeklidir.
    ... schopenhauertalebesi
  2. 2.
    (bkz: kısmet)
    ... redkidin delikli golgesi