1. 1.
    tam bir evladdır, laik bir atatürkçü olan evladları andıran kelimedir.
    ... prof dr isaac newton