1. 1.
    bir tür yakıştırmadır. evlad gibi evlad, kemalist gibi kemalistlere..
    ... dr akilci ateist