1. 1.
    genelde zengin tiplerdir.

    selam ve duvaa ile.
    ... erectov