1. 1.
    köyde büyük bir katliama sebep olacak olan itachidir. Onun kunaisi varsa bizim sapanımız var.
    ... meruem