1. 1.
    Mutluluğun resminin anne tarafından çizilmiş resmidir.
    ... erkenotenhoroz