1. 1.
    Tüm iştahı kesecek üzücü durum. Hemen evden kovulur. Evet.
    -1 ... oytunkaran