1. 1.
    24 yaşında evde kalan kızların hangi ülkede olduğu konusunda bir bilgi verilmemesi asapargas haber olma ihtimalini güçlendirir.
    ... monk of monkmountain
  2. 2.
    cumartesi akşamı kankaları alemlere akarken, kendisi evde pinekleme durumunda kaldığı için ortaya çıkar.
    1 ... pactasunt servanda