1. 1.
    abi evinden atılmak için gözü dönen ademoğlunun sonunu düşünmeden yaptığı kontrolsüz eylem.*
    -1 ... jadean