1. 1.
    1957 yılında imzalanan Roma Antlaşması ile kurulmuştur. Atom enerjisinin sanayide ve enerji üretiminde barışçıl amaçlar için kullanılmasını hedeflemiştir. Ortadoğudan gelen petrole bağımlılık Avrupa ekonomilerini yakından etkilemiştir.
    2 ... camp nou